KIỂM TRA BẢO HÀNH

  TÀI LIÊU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  TRUNG TÂM CHỐNG TRỘM
  PHỤ KIỆN CHỐNG TRỘM
  DOWNLOAD

  TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG

  thiết-bị-chống-trộm-pingron

  thiết bị chống trộm prg04 11

  PR-G04

  Thông tin hướng dẫn chi tiết về trung tâm báo động chống trộm PR-G04

  XEM HƯỚNG DẪN
  PINGRON-PR105GSM-PR-105GSM

  PR-105GSM

  Thông tin hướng dẫn chi tiết về trung tâm báo động chống trộm PR-105GSM

  XEM HƯỚNG DẪN

  CẢM BIẾN CHỐNG TRỘM

  thiết-bị-chống-trộm-pingron

  CẢM-BIẾN-VƯỢT-RÀO-PINGRON-PR-B100-PRB100-10

  PR-B100

  Hướng dẫn chi tiết cảm biến quang điện phát hiện vượt rào.

  XEM HƯỚNG DẪN

  PR-P02

  Hướng dẫn chi tiết về cách lắp đặt hồng ngoại 2 tia trong nhà.

  XEM HƯỚNG DẪN
  cảm-biến-báo-động-mở-cửa-PR-D03-pingron

  PR-D03

  Cách lắp đặt cảm biến cửa và các thông tin chi tiết khác.

  XEM HƯỚNG DẪN